Warunki reklamacji:

  1. Właściciel Sklepu, jako sprzedawca, odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
  2. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Użytkownik powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny Sklepu: DALTRA Sp. z o.o. Ul.Rakietowa 37 Hala 2 dok 43 i 44 54-615  Wrocław z dopiskiem “Zwrot do sklepu Mlekolandia.pl”.
  3. Do odsyłanego produktu należy dołączyć fakturę zakupową lub w inny sposób wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie. Sklep prosi o wypełnienie formularza reklamacji dostępnego poniżej. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
  4. Reklamacje rozpoznawane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanymi produktami. Użytkownik może żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, a w przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Użytkownik może domagać się obniżenia ceny. Jeżeli żądana przez Użytkownika naprawa albo wymiana okaże się niemożliwa, albo miałaby narazić Użytkownika na znaczne niedogodności, Sklep na żądanie Użytkownika obniży cenę lub w przypadku odstąpienia od umowy zwróci pełną należność za reklamowy produkt w terminie 14 dni.
  5. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
  6. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji zgodnie z karta gwarancyjną reklamowanego produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 1 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową. 
  7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji. Uwaga:
    Reklamowany produkt odsyłasz na swój koszt i ryzyko. Dlatego wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystaj z usług kuriera, a w ostateczności – nadaj paczkę z tzw. potwierdzeniem nadania. – Nie wysyłaj do nas przesyłek “za pobraniem” – nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.